Beekrand

Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek

"Een mooie beekrand voor zuiver water: landbouwers werken eraan"

Beekranden zijn 6 meter brede grasstroken langs waterlopen in landbouwgebied. Landbouwers kunnen voor het beheer van beekranden een beheerovereenkomst afsluiten bij de VLM (Vlaamse Landmaatschappij). Deze overeenkomsten zijn vrijwillig en duren 5 jaar.

In ruil voor het naleven van bepaalde voorwaarden krijgen landbouwers een jaarlijkse vergoeding. Zo mogen deze grasstroken niet worden bemest of met gewasbeschermingsmiddelen behandeld. Bovendien worden ze later gemaaid. De bedragen zijn gebaseerd op het productieverlies en de beheerkosten.

Via een Europees project willen we verschillende landbouwers motiveren om beekranden aan te leggen in aaneengesloten gehelen. Dit heeft niet alleen voordelen voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar ook voor het beheer van de grasstroken. We verlagen de drempel door de aanleg van de beekrand te verrichten en hulp te bieden bij de administratie. Indien gevraagd, nemen we de coördinatie van het beheer van de beekrand op ons. Samen met de landbouwer zoeken we naar oplossingen voor allerlei praktische problemen.

Kom hier meer te weten over het project Beekrandenbeheer

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Miniatuurweergave van een fotoalbum

Een selectie van de mooiste foto’s geeft een goed beeld van het project ‘Beekrandenbeheer’.

Bekijk hier het fotoboek

Praktische informatie

In dit luik vindt u uitgebreide informatie over beheerovereenkomsten en de specifieke regelgeving in verband met het beheerpakket perceelsrandenbeheer.
Lees meer

Beekrandenbeheer in de actualiteit

Gedurende het project ‘Beekrandenbeheer’ willen we niet alleen landbouwers, maar alle gebruikers van het platteland inlichten over de inspanning die landbouwers leveren ten aanzien van de natuur, het milieu en het landschap. Persberichten, brochures en presentaties kan u hier downloaden.
Lees meer

ProjectPartners

Dit project is een deel van het Europese Interreg IVa-project in de grensregio Vlaanderen Nederland.

Sitemap