Groene beekrand

watering De Dommelvallei

iwaterlopen in limburg
Watering De Dommelvallei is gelegen in het noorden van de provincie Limburg en situeert zich in de gemeenten Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt en Peer. Ze bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 1.830 ha.

Het ambtsgebied van de watering situeert zich volledig in het Maasbekken. De Dommel is als bijrivier van de Maas de hoofdwaterloop van de watering. In het ambtsgebied van de watering ‘De Dommelvallei’ kunnen we drie grote stroomgebieden onderscheiden, namelijk:

  • het stroomgebied van de Dommel: vormt een as van zuid naar noord op het grondgebied van
    Peer (Siberië, Wauberg, Linde, Peer‐Centrum, Kleine Brogel), Neerpelt en de oostkant van
    Overpelt.
  • het stroomgebied van de Bollisenbeek: gelegen aan de westkant van Peer en Wijchmaal en
    de oostkant van Helchteren en Hechtel-Eksel.
  • het stroomgebied van de Holvensebeek: gelegen aan de westkant van Overpelt.

Waterlopen zijn onderverdeeld in twee grote groepen met elk een aparte wetgeving, namelijk de bevaarbare en de onbevaarbare waterlopen. De wateringen hebben geen bevoegdheid over het beheer van de bevaarbare waterlopen. De onbevaarbare waterlopen zijn rivieren en beken welke door de regering niet bij de bevaarbare waterlopen gerangschikt zijn. Ze zijn onderverdeeld in 3 officiële categorieën, namelijk waterlopen van 3de categorie, waterlopen van 2de categorie en waterlopen van 1ste categorie.

De watering beheert enkel de onbevaarbare, geklasseerde waterlopen van 2de en 3de categorie binnen haar ambtsgebied. De waterlopen van 1ste categorie worden beheerd door de Vlaamse Gemeenschap. Naast de officieel erkende waterlopen beheert de watering ook de niet geklasseerde waterlopen, namelijk waterlopen van 4de categorie. Dit zijn meestal kleinere waterlopen waarvan het onderhoud van plaatselijk belang is. Het beheer van waterlopen houdt ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken in.

Meer informatie via de website: www.wateringdedommelvallei.be

Sitemap