Kronkelende beekrand met boterbloemen en paaltjes

Praktisch

Praktisch

Dit deel van de website richt zich tot de praktische informatie in verband met het project ‘Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek’. U vindt er uitgebreide informatie over beheerovereenkomsten en de specifieke regelgeving in verband met het beheerpakket perceelsrandenbeheer. Daarnaast wordt er verder ingegaan op de vergoeding die landbouwers ontvangen. Ten slotte komt de taakverdeling tussen landbouwers, VLM en watering De Dommelvallei aan bod in ‘Wie doet wat?’.

Sitemap