Kronkelende beekrand met boterbloemen en paaltjes

Praktisch

Vergoeding

Indien de landbouwer de maatregelen en voorschriften volgens de afspraken uitvoert, ontvangt hij jaarlijks een vergoeding van de overheid. Deze vergoeding dekt de lagere opbrengsten die het gevolg zijn van de maatregelen. Ook het extra werk dat de overeenkomst met zich meebrengt, wordt erdoor gecompenseerd.

Voor het beheerpakket ‘perceelsrandenbeheer, natuur’ ontvangt de landbouwer jaarlijks een vergoeding van 1.581 euro per hectare (63 777 BEF/hectare). Wanneer de perceelsrand gemiddeld 6 meter breed is, komt dit bedrag overeen met een vergoeding van 0,95 euro per meter langs de waterloop.

Sitemap