Kronkelende beekrand met boterbloemen en paaltjes

Praktisch

Wie doet wat?

Landbouwer

De landbouwer sluit de beheerovereenkomst af met de Vlaamse Landmaatschappij. Hij moet de maatregelen en voorschriften uitvoeren zoals bepaald door de overeenkomst. Wanneer hij niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan de gestelde voorwaarden riskeert hij een korting op enerzijds de beheervergoeding en anderzijds de toeslagrechten. Hij blijft dus verantwoordelijk voor zijn eigen perceel.

De landbouwer staat eveneens in voor het beheer van de grasstrook. Dit wil zeggen dat hij pas mag maaien na 15 juni en het maaisel moet afvoeren binnen de 15 dagen.

Vlaamse Landmaatschappij

De beheerovereenkomsten vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM sluit de beheerovereenkomst af met de landbouwer en controleert of hij de voorwaarden correct naleeft. Er zijn administratieve controles en terreincontroles.

De beheerovereenkomsten kaderen in de Europese Plattelandsverordening. De Europese Unie betaalt tot de helft van de beheervergoeding, de Vlaamse Overheid betaalt de rest. De landbouwer ontvangt de beheervergoeding via de verzamelaanvraag.

Watering De Dommelvallei

Watering De Dommelvallei vormt als het ware de link tussen de landbouwer en de VLM. Veel landbouwers kampen met drempelvrees om een beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer af te sluiten. Vaak zien landbouwers deze beekranden als een bedreiging voor hun bedrijfsvoering. Een degelijke informatie en sensibilisering kan veel vooroordelen wegnemen. Landbouwers worden attent gemaakt op de kansen en mogelijkheden die beheerovereenkomsten bieden als aanvullend
inkomen.

Daarnaast ondervinden landbouwers nog veel praktische problemen bij de aanleg van een beekrand, zoals bijvoorbeeld de historische ruimingsresten op de oever. Via het project ‘Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek’ wil de watering De Dommelvallei de drempel verlagen door landbouwers correct te informeren, een oplossing te zoeken voor de praktische problemen, de volledige coördinatie van de aanleg en het beheer van de beekrand op zich te nemenen hulp te bieden bij de administratieve last.

Sitemap