Beekrand vol met margrieten

Project beekrandenbeheer

Accentueren van de waterlopenstructuur

luchtfoto van de beekranden

Door de aanleg van beekranden langs beide zijden van de waterloop zal de waterloop meer ruimte krijgen in het landschap en zich als een breed lint in het landbouwlandschap accentueren. Aangezien dit brede lint vrij is van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen zal zich een streekeigen vegetatie ontwikkelen, die zich kenmerkt door bloemrijke randen waarvan de samenstelling sterk varieert naargelang de vochtigheid en de grondsoort.

Sitemap