Beekrand vol met margrieten

Project beekrandenbeheer

Sensibiliseren

Groepswandeling langs de beekrandVeel landbouwers kampen met een vorm van drempelvrees om een beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer af te sluiten. Vaak zien landbouwers beekranden als een bedreiging voor hun bedrijfsvoering.

Een degelijke informatie en sensibilisering kan veel vooroordelen en
misverstanden wegnemen. Met een beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer ontvangt de landbouwer een vergoeding voor de minder rendabele randen. Beekranden zijn meestal moeilijker te bewerken door de onstabiele oever, drassige grond of kronkelende waterloop. Bovendien leveren ze een lagere opbrengst door het bemestingsverbod langs waterlopen en eventuele schaduw op de oever.

Landbouwers ondervinden dikwijls praktische problemen bij de aanleg van een beekrand. De historische ruimingsresten op de oever en kleine afwateringsgreppels die dwars door de beekrand lopen bemoeilijken het beheer van de beekrand. Via het project ‘Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek’ wil watering De Dommelvallei de drempel verlagen. Dit gebeurt door landbouwers correct te informeren, een oplossing te zoeken voor de praktische problemen, de volledige coördinatie van de aanleg en het beheer van de beekrand op zich te nemen en hulp te bieden bij de administratieve last. De watering De Dommelvallei is bijgevolg de link tussen de landbouwers en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Sitemap