Beekrand vol met margrieten

Project beekrandenbeheer

Verbetering van de waterkwaliteit

beekrand in bloeiDoor de aanleg van een bemestings- en gewasbeschermingsvrije grasstrook langs de waterloop zorgt de landbouwer ervoor dat indirecte (af- en uitspoeling) en directe (drift en meemesten) verontreiniging van waterlopen door meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen sterk wordt gereduceerd. Op die manier verbetert de waterkwaliteit.

Tijdens een bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen waaien vaak druppels weg. Dit noemt men ‘drift’. De mate van drift is afhankelijk van de spuittechniek, de weersomstandigheden en de veldomstandigheden. Wanneer de beekrand onbespoten blijft, wordt de verspreiding van de gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderd. Onderzoek uit Nederland toont aan dat de toepassing van een 3 meter brede beekrand de drift naar de waterloop met 95 procent vermindert.

Beekranden hebben ook een functie als bufferstrook voor de afspoeling van mest naar waterlopen. Uit Brabants onderzoek (Nederland) blijkt dat een 3,5 meter brede bufferstrook de directe afstroom van meststoffen naar waterlopen met 50 tot 89 procent vermindert.

Sitemap