Beekrand

Publicaties

Publicaties

Gedurende het project ‘Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek’
willen we niet alleen landbouwers, maar alle gebruikers van het platteland inlichten over de
inspanning die landbouwers leveren ten aanzien van de natuur, het milieu en het landschap. Dit
proberen we op zoveel mogelijk verschillende manieren te doen, bijvoorbeeld een nieuwsbrief,
persberichten, informatieborden langs wegen en fietspaden, brochures en informatievergaderingen.

Sitemap